28. 9. 2020  11:57 Václav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Viliam Hromada, PhD. – FEI B-API pres [sem 5, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Viliam Hromada
Študijný program:
aplikovaná informatika
Študijný odbor:
informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5382-36029
ID študenta:
36029
Vedúci práce:
Ing. Milan Vojvoda, PhD.
 
 
Názov práce:
Kryptoanalýza prúdovej šifry založenej na kvázigrupovej reťazovej transformácii v Z*p
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:22. 09. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
15. 05. 2009Ing. Viliam Hromada, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu