Feb 21, 2020   8:18 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Chvostek, PhD. – FEEIT D-oATMR den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Tomáš Chvostek
Študijný program:automatizácia a riadenie
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-11809-10213
ID študenta:10213
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Vnorené sieťové riadiace systémy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:20. 05. 2006
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2010Ing. Tomáš Chvostek
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
garant študijného programu