5. 4. 2020  19:14 Miroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Richard Valo, PhD. – FEI D-ATMM den [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Richard Valo
Študijný program:Automatizácia a riadenie
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-10824-10204
ID študenta:10204
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Miesto vypracovania:URPI - STU Bratislava
  
Názov práce:Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Návrh a vypracovanie efektívnych metód optimalizácie za účelom vylepšenia metód učenia.
2. Návrh a zovšeobecnenie metód a algoritmov učenia pre úlohy modelovania a prediktívneho riadenia nelineárnych systémov.
3. Aplikácia nových efektívnych metód učenia pre priemyselné procesy (energetika, teplárenstvo, biotechnológie a pod.
4. Vytvorenie edukačnej pomôcky na porovnávanie vybraných optimalizačných algoritmov z hľadiska extremalizácie matematických funkcií a z hľadiska schopnosti účinne trénovať UNS.
  
Rozsah práce:63
  
Dátum zadania:04. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:20. 12. 2011Ing. Richard Valo
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
garant študijného programu