26. 2. 2020  21:02 Viktor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD. – FCHPT D-oCTPO den [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie potravinárskej technológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jarmila Lehkoživová
Študijný program:chémia a technológia požívatín
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FCHPT-3303-10275
ID študenta:10275
Vedúci práce:doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
  
Názov práce:Fyzikálno-chemické metódy v hodnotení kvality a autentifikácie potravinárskych produktov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2004
  
Dátum odovzdania:28. 06. 2010Ing. Jarmila Lehkoživová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.
garant študijného programu