Jan 24, 2020   12:55 p.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Katarína Vaňková, PhD. – FCFT D-CHEI den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Katarína Vaňková, PhD.
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-19987-10133
ID študenta:10133
Vedúci práce:doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.
  
Názov práce:Chromatografická separácia fruktooligosacharidov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:29. 09. 2009Ing. Katarína Vaňková, PhD.
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
garant študijného programu