10. 12. 2019  0:02 Radúz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Božena Vasilkovová, PhD. – FCHPT D-TP den [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Božena Mlynková, PhD.
Študijný program:technológia palív
Študijný odbor:5.2.20. organická technológia a technológia palív
Evidenčné číslo:FCHPT-10882-10122
ID študenta:10122
Vedúci práce:prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
  
Názov práce:Kopyrolýza a kokrakovanie ropných frakcií s polymérnymi odpadmi pri recyklácii
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2005
  
Dátum odovzdania:18. 03. 2009Ing. Božena Mlynková, PhD.
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
vedúci pracoviska