24. 10. 2020  0:42 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ľubica Mrvová, PhD. – MTF D-oPM ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Ľubica Mrvová
Študijný program:podnikový manažment
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
MTF-3172-1484
ID študenta:
1484
Vedúci práce:
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
 
 
Názov práce:Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v MSP SR
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
16. 07. 2010
  
Dátum odovzdania:
19. 07. 2010Ing. Ľubica Mrvová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska