21. 9. 2020  10:46 Matúš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Moravčíková, PhD. – MTF D-oSTM ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Jana Moravčíková
Študijný program:
strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
MTF-3183-1526
ID študenta:
1526
Vedúci práce:
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
 
 
Názov práce:
Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
24. 11. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
15. 12. 2009Ing. Jana Moravčíková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska