Apr 1, 2020   4:43 a.m. Hugo
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. – MTF D-oAR ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Bohuslava Juhásová
Študijný program:automatizácia a riadenie
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:MTF-3145-201
ID študenta:201
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:23. 07. 2010
  
Dátum odovzdania:25. 07. 2010Ing. Bohuslava Juhásová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska