18. 2. 2020  22:27 Jaromír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. – MTF D-oAR ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Bohuslava Juhásová
Študijný program:automatizácia a riadenie
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:MTF-3145-201
ID študenta:201
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:23. 07. 2010
  
Dátum odovzdania:25. 07. 2010Ing. Bohuslava Juhásová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska