24. 1. 2020  6:55 Timotej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jaroslav Jakubík, PhD. – FIIT D-PS ext [roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jaroslav Jakubík
Študijný program:programové systémy
Študijný odbor:9.2.5. softvérové inžinierstvo
Evidenčné číslo:FIIT-10891-3779
ID študenta:3779
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
  
Názov práce:Identifikácia návrhových vzorov statickou analýzou založenou na ich dôležitých vlastnostiach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:100
  
Dátum zadania:01. 03. 2004
  
Dátum odovzdania:01. 01. 2009Ing. Jaroslav Jakubík
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
garant študijného programu