21. 10. 2020  7:08 Uršuľa
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Lucia Bokomlášková – FAD B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry a dizajnu
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lucia Bokomlášková
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5468-48982
ID študenta:
48982
Vedúci práce:
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Miesto vypracovania:
FA STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Rezidenčná vila
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1.časť - Architektonický návrh -projekt stavby pre územné rozhodnutie
AN/1 Architektúra -rozsah podľa zadania
2. časť - Projekt stavby - projekt stavby pre stavebné povolenie
PS/1 Stavebno - architektonická časť - základná dokumentácia stavebného objektu - budovy(rozsah podľa zadania)
PS/2 Stavebno- architektonická časť - prehlbujúca dokumentácia stavebného objektu, detaily a podrobnosti(rozsah podľa zadania)
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
06. 06. 2011Ing. arch. Lucia Bokomlášková
študentka
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu