Feb 26, 2020   9:25 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Lucia Bokomlášková – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lucia Bokomlášková
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-48982
ID študenta:48982
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Rezidenčná vila
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.časť - Architektonický návrh -projekt stavby pre územné rozhodnutie
AN/1 Architektúra -rozsah podľa zadania
2. časť - Projekt stavby - projekt stavby pre stavebné povolenie
PS/1 Stavebno - architektonická časť - základná dokumentácia stavebného objektu - budovy(rozsah podľa zadania)
PS/2 Stavebno- architektonická časť - prehlbujúca dokumentácia stavebného objektu, detaily a podrobnosti(rozsah podľa zadania)
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2011Ing. arch. Lucia Bokomlášková
študentka
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu