24. 2. 2020  14:10 Matej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Tomáš Pulai – FIIT I-PSS2 pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav počítačových systémov a sietí
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Pulai
Študijný program:počítačové systémy a siete
Študijný odbor:9.2.4. počítačové inžinierstvo
Evidenčné číslo:FIIT-5216-49651
ID študenta:49651
Vedúci práce:Ing. Maroš Grund
Pedagogický vedúci práce:doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
  
Názov práce:Techniky detekcie spamu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:01. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2009Ing. Tomáš Pulai
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
vedúci pracoviska