Jul 18, 2019   9:52 p.m. Kamila
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. art. Veronika Popracová – FA B-DV den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dizajnu
 Fakulta architektúry
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Veronika Popracová
Študijný program:dizajn výrobkov
Študijný odbor:2.2.6. dizajn
Evidenčné číslo:FA-5469-39914
ID študenta:39914
Vedúci práce:doc. akad. soch. Peter Humaj
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Detský svet
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:model 1:1,plagát 70x100 cm,teoretická časť,CD
  
Rozsah práce:15 strán A4
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 06. 2010Mgr. art. Veronika Popracová
študentka
 
 
 
 
doc. akad. soch. Milan Lukáč
vedúci pracoviska
 doc. akad. soch. Peter Paliatka
garant študijného programu