8. 12. 2019  12:05 Marína
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Pristič – FEI B-ELN den [sem 5, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Pristič
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-22783
ID študenta:22783
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra mikroelektroniky
  
Názov práce:Fotonické prvky pre informačné systémy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Oboznámte sa so základnými fotonickými prvkami pre informačné systémy a ich vlastnosťami.

2. Oboznámte sa s návrhový softwérovým balíkom RSofts Photonic Component Design Suite pre návrh pasívnych a aktívnych prvkov integrovanej fotoniky.

3. Navrhnite vybraný prvok integrovanej fotoniky, odsimulujte jeho vlastnosti a vygenerujte súbory masiek jednotlivých vrstiev vo formáte GDS-II potrebných pre jeho výrobu.
  
Dátum zadania:16. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2010Ing. Juraj Pristič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu