26. 1. 2020  18:35 Tamara
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Arpád Kósa, PhD. – FEI B-ELN pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Arpád Kósa
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-50249
ID študenta:50249
Vedúci práce:doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Konzultant:Ing. František Dubecký, CSc.
  
Názov práce:Skúmanie vlastností polovodičových štruktúr metódou DLTS
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Oboznámte sa so základmi teórie kapacitnej spektroskopie hlbokých hladín (DLTS metódy) a s metodikou merania na meracom pracovisku DL8000.

2. Namerajte DLTS spektrá a identifikujte základné parametre hlbokých hladín v predložených polovodičových štruktúrach na báze Si na meracom pracovisku DL8000.
  
Dátum zadania:24. 06. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011Ing. Arpád Kósa, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu