13. 12. 2019  1:59 Lucia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jaromír Sýs – SvF B-MPM den [sem 8, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jaromír Sýs
Študijný program:matematicko-počítačové modelovanie
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-5342-50476
ID študenta:50476
Vedúci práce:doc. RNDr. Martin Knor, PhD.
  
Názov práce:Polomerovo Moorovske grafy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Graf je Moorov ak má pri danom priemere r a maximálnom stupni t práve 1+t+t(t-1)+...+t(t-1)^{r-1} vrcholov. Keďže sú Moorovské grafy veľmi zriedkavé, skúmajú sa rôzne nadtriedy týchto grafov. Jednou z takýchto nadtried je trieda polomerovo Moorovských grafov.

Graf je polomerovo Moorovský ak má pri danom polomere r a maximálnom stupni t práve 1+t+t(t-1)+...+t(t-1)^{r-1} vrcholov, pričom jeho priemer je nanajvýš r+1. Cieľom práce je zostrojiť polomerovo Moorovské grafy "malých stupňov" pre polomer 3 a poskytnúť relevantný grafický výstup.
  
Literatúra:
  1. KNOR, M. A note on radially Moore digraphs. IEEE transactions on computers, 45. s. 381--382. ISSN 0018-9340.
  2. KNOR, M. Small radially moore graphs. In MAGIA 2007: Mathematics, Geometry and their Applications. Conference Proceedings. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007, s. 59--62.
  
Dátum zadania:16. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Jaromír Sýs
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu