11. 12. 2019  23:32 Hilda
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martina Ďuricová – FEI B-API pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Ďuricová
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-50750
ID študenta:50750
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
  
Názov práce:Elearning pre budúcich medicínských profesionálov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadanie bakalárskej práce:
Analýza a realizácia elearningového systému v oblasti stomatologie. Návrh a implementácia interaktívnych modulov pre vyučovanie žiakov zo stredných zdravotníckych škôl.

Úlohy:
1.Naštudujte problematiku tvorby elearningových kurzov.
2.Urobte analýzu potrieb elektronického vzdelávania pre cieľovú skupinu žiakov stredných zdravotníckych škôl.
3.Navrhnite scenár interaktívmych modulov z predmetu stomatológia.
4.Zrealizujte s otestujte interaktívne moduly.

Literatúra:
1.Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer: e-learning and the Science of Instruction, 2003.
2.Mikuláš Huba, Pavol Bistrák, Miroslav Fikar: Systémy na riadenie výučby, 2007.
3.Mikuláš Huba, Katarína Pišútová-Geber: Základy e-vzdelavania,2007.
  
Dátum zadania:06. 05. 2010
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Martina Ďuricová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu