20. 10. 2020  23:13 Vendelín
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martina Ďuricová – FEI B-API pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Ďuricová
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor:
9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5382-50750
ID študenta:
50750
Vedúci práce:
Ing. Fedor Lehocki
 
 
Názov práce:
Elearning pre budúcich medicínských profesionálov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Zadanie bakalárskej práce:
Analýza a realizácia elearningového systému v oblasti stomatologie. Návrh a implementácia interaktívnych modulov pre vyučovanie žiakov zo stredných zdravotníckych škôl.

Úlohy:
1.Naštudujte problematiku tvorby elearningových kurzov.
2.Urobte analýzu potrieb elektronického vzdelávania pre cieľovú skupinu žiakov stredných zdravotníckych škôl.
3.Navrhnite scenár interaktívmych modulov z predmetu stomatológia.
4.Zrealizujte s otestujte interaktívne moduly.

Literatúra:
1.Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer: e-learning and the Science of Instruction, 2003.
2.Mikuláš Huba, Pavol Bistrák, Miroslav Fikar: Systémy na riadenie výučby, 2007.
3.Mikuláš Huba, Katarína Pišútová-Geber: Základy e-vzdelavania,2007.
  
Dátum zadania:06. 05. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
14. 05. 2010Ing. Martina Ďuricová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu