7. 4. 2020  13:36 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Malina – FEI B-API den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Malina
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-50789
ID študenta:50789
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
  
Názov práce:Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadanie bakalárskej práce:
Návrh a implementácia vybraných služieb eHealth využitím SOA architektúry

Úlohy:
1.Naštudujte problematiku servisne orientovanej architektúry (SOA).
2.Navrhnite webové služby na komunikáciu medzi dvoma nezávyslými informačnými systémami. (EHR a ePrescription)
3.Implementujte navrhnuté webové služby.

Literatúra:
1.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k strategickým cieľom eHealth – kľúčovému nástroju informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku, http://www.nczisk.sk/buxus/docs/strategicke_ciele.pdf
2.Arthur D Little: Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni, február 2009.
3.M. MacDonald, M. Szpuszta: ASP.NET 3.5 a C# 2008 tvorba dynamických stránek profesionálně, Zoner software, s.r.o., 2008.
4.Ďalšia literatúra podľa zadania vedúceho práce.
  
Dátum zadania:06. 05. 2010
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Martin Malina
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu