Feb 28, 2020   1:22 p.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martina Marčeková – FEEIT B-API den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Pasternáková
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-50812
ID študenta:50812
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
  
Názov práce:Informačný systém na elektronickú preskripciu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadanie bakalárskej práce:
Návrh a implementácia vybraných služeb v oblasti informatizácie zdravotnictva zameraná na elektronickú preskripciu.

Úlohy:
1.Naštudujte problematiku informatizácie zdravotníctva v oblasti elektronickej preskripcie (ePrescription).
2.Navrhnite modelový informačný systém zdravotnictva - ePreskripcie.
3.Implementujte vybrané služby elektronickej preskripcie.

Literatúra:
1.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k strategickým cieľom eHealth – kľúčovému nástroju informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku, http://www.nczisk.sk/buxus/docs/strategicke_ciele.pdf
2.Arthur D Little: Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni, február 2009.
3.M. MacDonald, M. Szpuszta: ASP.NET 3.5 a C# 2008 tvorba dynamických stránek profesionálně, Zoner software, s.r.o., 2008.
4.Ďalšia literatúra podľa zadania vedúceho práce.
  
Dátum zadania:06. 05. 2010
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Martina Marčeková
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu