18. 2. 2020  9:02 Jaromír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martina Marčeková – FEI B-API den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Pasternáková
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-50812
ID študenta:50812
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
  
Názov práce:Informačný systém na elektronickú preskripciu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadanie bakalárskej práce:
Návrh a implementácia vybraných služeb v oblasti informatizácie zdravotnictva zameraná na elektronickú preskripciu.

Úlohy:
1.Naštudujte problematiku informatizácie zdravotníctva v oblasti elektronickej preskripcie (ePrescription).
2.Navrhnite modelový informačný systém zdravotnictva - ePreskripcie.
3.Implementujte vybrané služby elektronickej preskripcie.

Literatúra:
1.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k strategickým cieľom eHealth – kľúčovému nástroju informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku, http://www.nczisk.sk/buxus/docs/strategicke_ciele.pdf
2.Arthur D Little: Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni, február 2009.
3.M. MacDonald, M. Szpuszta: ASP.NET 3.5 a C# 2008 tvorba dynamických stránek profesionálně, Zoner software, s.r.o., 2008.
4.Ďalšia literatúra podľa zadania vedúceho práce.
  
Dátum zadania:06. 05. 2010
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Martina Marčeková
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu