4. 8. 2020  13:29 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Klaučo, PhD. – FCHPT B-AIM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Klaučo
Študijný program:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:
5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50920
ID študenta:
50920
Vedúci práce:
Ing. Katarína Vaneková
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Tvorba GUI pre syntézu robustných PI regulátorov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Tvorba grafického rozhrania pre syntézu robustných PI regulátorov v Matlabe. Doplnenie programu syntézy robustných regulátorov o výber aproximácie dopravného oneskorenia. Testovanie programu a vytvoreného grafického rozhrania pre syntézu robustných PI regulátorov.
 
 
Rozsah práce:
45
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:
22. 05. 2010Ing. Martin Klaučo, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu