26. 1. 2020  18:20 Tamara
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Paulin – FEI B-AUE den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra elektrických strojov a prístrojov
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Paulin
Študijný program:Automobilová elektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5386-51187
ID študenta:51187
Vedúci práce:doc. Ing. Ľudovít Hűttner, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra elektrických strojov a prístrojov
  
Názov práce:Štartér a jeho úloha v automobile.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úloha štartéra v automobile, princíp činnosti.
2. Konštrukcia štartéra a opis základných častí.
3. Typy štartérov používaných v motorových vozidlách.
4. Urobte meranie na sériovom motore.
5. Simulácia sériového motora v programe MATLAB.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Peter Paulin
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Hűttner, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu