29. 1. 2020  5:16 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Jarčuška, PhD. – FEI B-PI den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Jarčuška
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-51274
ID študenta:51274
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Riadiaci systém pre krokový motor
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite a realizujte riadiaci systém pre riadenie krokového motora. Systém
bude použitý pri praktických cvičeniach v pedagogickom procese.
Úlohy:
     1.Analýza činnosti a naštudovanie princípov krokových motorov.
     2.Návrh riadiaceho systému pre zadaný motor.
     3.Realizácia a verifikácia navrhnutého systému.
     4.Spracovanie technickej dokumentácie a návodu na používanie.
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Martin Jarčuška, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu