18. 1. 2020  2:04 Bohdana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Pavol – FEI I-ME den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Pavol
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-11845
ID študenta:11845
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra mikroelektroniky, Medzinárodné laserové centrum
  
Názov práce:Meranie parametrov pasívnych prvkov WDM systémov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Definícia parametrov pasívnych prvkov WDM systémov a meracích postupov jednotlivých parametrov
2. Oboznámenie sa s meracím pracoviskom a prístrojovým pracoviskom na meranie optických prvkov v MLC
3. Meranie a vyhodnotenie vybraných vlastností pasívnych optických prvkov pre WDM systémy
  
Rozsah práce:DP3
  
Dátum zadania:13. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2009Ing. Juraj Pavol
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu