Feb 18, 2020   11:41 p.m. Jaromír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Igor Neuhold – FEEIT I-EE-JE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra jadrovej fyziky a techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Igor Neuhold
Študijný program:Elektroenergetika
Študijný odbor:5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5388-12306
ID študenta:12306
Vedúci práce:Ing. Róbert Hinca, PhD.
  
Názov práce:Analýza príčin zvyšovania neutrónového výkonu pri dosiahnutí kritického stavu reaktora v EMO
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Igor Neuhold
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
garant študijného programu