4. 4. 2020  17:44 Izidor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Igor Neuhold – FEI I-EE-JE den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra jadrovej fyziky a techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Igor Neuhold
Študijný program:Elektroenergetika
Študijný odbor:5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5388-12306
ID študenta:12306
Vedúci práce:Ing. Róbert Hinca, PhD.
  
Názov práce:Analýza príčin zvyšovania neutrónového výkonu pri dosiahnutí kritického stavu reaktora v EMO
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Igor Neuhold
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
garant študijného programu