12. 12. 2019  4:01 Otília
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Trubač – FEI B-AUE den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Trubač
Študijný program:Automobilová elektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5386-51430
ID študenta:51430
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra mikroelektroniky a MLC
  
Názov práce:Displeje v automobiloch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Oboznámte sa s vlastnosťami displejov používanými v automobiloch.

2. Urobte prehľad základných parametrov displejov pre automobily.

3. Zmerajte vybrané parametre dostupných typov displejov pre automobily.
  
Dátum zadania:04. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Michal Trubač
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu