26. 10. 2020  3:17 Demeter
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Trubač – FEI B-AUE den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Trubač
Študijný program:
Automobilová elektronika
Študijný odbor:
5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:
FEI-5386-51430
ID študenta:
51430
Vedúci práce:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Miesto vypracovania:
Katedra mikroelektroniky a MLC
 
 
Názov práce:
Displeje v automobiloch
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Oboznámte sa s vlastnosťami displejov používanými v automobiloch.

2. Urobte prehľad základných parametrov displejov pre automobily.

3. Zmerajte vybrané parametre dostupných typov displejov pre automobily.
 
 
Dátum zadania:
04. 09. 2009
 
 
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Michal Trubač
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu