18. 7. 2019  21:52 Kamila
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Lehotský – FEI D-TELT pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Martin Lehotský
Študijný program:Teoretická elektrotechnika
Študijný odbor:5.2.10. teoretická elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-10850-47288
ID študenta:47288
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
  
Názov práce:Teoretická elektrotechnika
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:27. 10. 2010
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2013Ing. Martin Lehotský
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
garant študijného programu