13. 12. 2019  9:28 Lucia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Anton Pavlovič – FEI I-API pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Anton Pavlovič
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-30467
ID študenta:30467
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
  
Názov práce:Bezpečnosť EHR (electronic health record)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Anton Pavlovič
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu