25. 5. 2020  19:14 Urban
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Tomáš Janík – SjF I-AISP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
Strojnícka fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Tomáš Janík
Študijný program:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor:
kybernetika
Evidenčné číslo:
SjF-5226-13241
ID študenta:
13241
Vedúci práce:Ing. Ján Vachálek, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
 
Názov práce:Využitie bezdrôtových technológií na riadenie, monitoring a zber dát pre bezobslužné strojárenské prevádzky
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Teoreticky spracovať danú problematiku bezdrôtových technológií s dôrazom na využitie technológie WIFI IEEE 802.11 b/g.

2. Prakticky navrhnúť a overiť funkčnosť bezdrôtovej technológie WIFI pri monitoringu a riadení laboratórneho modelu "Motor so zotrvačníkom".

3. Navrhnúť a sprevádzkovať vzdialenú správu a monitoring bezobslužnej prevádzky v laboratórnych podmienkach na modely "Motor so zotrvačníkom".
 
 
Rozsah práce:
60 - 80 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:
12. 06. 2009Ing. Tomáš Janík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu