29. 1. 2020  18:36 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Žák – FEI I-ME den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Žák
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-10911
ID študenta:10911
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jaroslav Bruncko, PhD., Ing. Miroslav Michalka
Miesto vypracovania:Medzinárodné laserové centrum
  
Názov práce:Delenie zafírových podložiek pomocou pevnolátkového lasera
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preštudujte problematiku použitia laserov pre mikroobrábanie v elektronike.

2. Podieľajte sa na príprave vzoriek a experimentov pri využití Nd:YAG lasera pre delenie zafírových podložiek.

3. Realizujte a vyhodnoťte experimenty s delením zafírových podložiek laserom.
  
Rozsah práce:DP3
  
Dátum zadania:13. 03. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Martin Žák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu