18. 9. 2019  11:08 Eugénia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Matej Kerestúr – SvF I-ERS pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Stavebná fakulta
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Kerestúr
Študijný program:ekonomika a riadenie stavebníctva
Študijné odbory:5.2.8. stavebníctvo, 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:SvF-5324-22130
ID študenta:22130
Vedúci práce:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Konzultant:Ing. Silvia Brazdovičová
Miesto vypracovania:STU v Bratislave SvF
  
Názov práce:Európske zoskupenie územnej spolupráce
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Kohézna politika Európskej Únie na roky 2007-2013
2. Legislatívny rámec pre uplatnenie územnej spolupráce
3. Plánované rozvojové programy EZÚS, príčiny ich vzniku a ciele
Záver
  
Rozsah práce:40-80 strán
  
Literatúra:
  1. Interact handbook the european grouping of territorial cooperation, EGTC, May 2008
  2. Regulation (EC) No 1082/2006 to the European parliament and of the council, of 5 July 2006, on a Europeran grouping of territorial cooperation (ETGC)
  3. The european grouping of territorial cooperation, EGTC, Actives 2008, Studies and information
  4. Zákon 90/2008 Z.z. z 15. februára 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. Matej Kerestúr
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
garant študijného programu