20. 11. 2019  6:17 Félix
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. et Ing. Andrea Hačkóová – FCHPT I-POLMAI-CHTDCP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Hačkóová
Študijný program:polymérne materiály
Študijný odbor:5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5451-22047
ID študenta:22047
Vedúci práce:Ing. Katarina Vizarová, CSc.
Konzultant:Ing. Soňa Kirschnerová
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Optimalizácia modifikačnej sústavy na konzervovanie papiera.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Ing. et Ing. Andrea Hačkóová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
vedúci pracoviska
 Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
garant študijného programu