5. 4. 2020  6:43 Miroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Slavomír Hrdlička – MTF I-AIP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Slavomír Hrdlička
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5264-34923
ID študenta:34923
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Modelovanie systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru Matlab
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Krátko opíšte štruktúru a charakteristiky prostriedkov SIMATIC S7-300 na riadenie krokových motorov.
2. Navrhnite a realizujte simulačný model krokových motorov.
3. Navrhnite postupnosť testovania dynamických charakteristík krokových motorov pomocou navrhnutého modelu.
4. Aplikujte navrhnutú postupnosť na matematickom modeli.
5. Vykonajte syntézu poznatkov.
  
Dátum zadania:20. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2009Ing. Slavomír Hrdlička
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu