25. 5. 2020  19:41 Urban
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. – FEI I-ROB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Andrej Babinec
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
FEI-5406-11598
ID študenta:
11598
Vedúci práce:
Ing. František Duchoň
 
 
Názov práce:
Vzdialené operátorské riadenie mobilného robota pri vplyve oneskorení v komunikačnom kanáli
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Mobilné robotické systémy sú s výhodou využívané v prostrediach nedostupných alebo nebezpečných človeku. Umožňujú vykonávať mnohé prieskumné a manipulačné operácie v týchto prostrediach. Dôležitou podmienkou ich použitia v takýchto prostrediach je zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti vykonávaných činností. Jednou z významných oblastí takéhoto využitia mobilných robotických systémov je prieskum vesmírnych telies. Vzdialenosť medzi vesmírnymi telesami a operátorským pracoviskom na Zemi však spôsobuje oneskorenia v komunikačnom kanáli, preto je nutné riešiť otázku autonómneho správania sa robota počas vplyvu tohto oneskorenia.
Úlohy:
1. naštudovať problematiku oneskorenia v riadiacom kanáli a spôsoby riešenia tohto problému
2. pre účely pridania jednoduchej inteligencie do riadiaceho systému mobilného robotického systému, naštudovať základné metódy bezkolíznej reaktívnej navigácie
3. navrhnúť a overiť vybranú metódu bezkolíznej navigácie
4. realizovať, vyhodnotiť a zdokumentovať riadenie mobilného robota operátorom bez oneskorenia v komunikačnom kanáli
5. vypracovať dokumentáciu
  
Dátum zadania:
16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2009doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
garant študijného programu