Apr 5, 2020   5:42 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Rybár, PhD. – FEEIT B-ELN den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Ribar
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-23192
ID študenta:23192
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
  
Názov práce:Návrh a realizácia univerzálneho testovacieho zariadenia pre kontrolu svietivosti LCD displeja
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Jakub Rybár, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu