26. 1. 2020  18:41 Tamara
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jakub Rybár, PhD. – FEI B-ELN den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Ribar
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-23192
ID študenta:23192
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
  
Názov práce:Návrh a realizácia univerzálneho testovacieho zariadenia pre kontrolu svietivosti LCD displeja
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Jakub Rybár, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu