11. 8. 2020  2:41 Zuzana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Mgr. Martin Ornst – MTF I-AIP komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Mgr. Martin Ornst
Študijný program:
automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5264-52578
ID študenta:
52578
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:Ing. Eduard Nemlaha
Miesto vypracovania:
UIAM MTF STU v Trnave
 
 
Názov práce:Dochádzkový systém firmy založený na biometrickej identifikácii ako modul informačného systému
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Analyzujte súčasný stav používania dochádzkového systému v danej firme.
2. Opíšte jednotlivé dochádzkové systémy na trhu.
3. Navrhnite a implementujte dochádzkový systém.
4. Vytvorte základný návrh integrácie dochádzkového systému do informačného systému firmy.
5. Vyhodnoťte Vami navrhované riešenie.
 
 
Dátum zadania:
20. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2009Ing. Mgr. Martin Ornst
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu