4. 4. 2020  18:21 Izidor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Štofaňák – FEI B-PI den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Štofaňák
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-23204
ID študenta:23204
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Rovinné polohovanie s krokovými motormi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:24. 09. 2007
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Marek Štofaňák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
garant študijného programu