27. 1. 2020  16:14 Bohuš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Pavol Seman, PhD. – SjF D-ARSP pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Pavol Seman
Študijný program:automatizácia a riadenie strojov a procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:SjF-10942-28679
ID študenta:28679
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Prediktívne riadenie nelineárneho mechatronického systému
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh algoritmov prediktívneho riadenia pre triedu nelineárnych nestabilných mechatronických systémov s čiastočným ovládaním, riešenie pre prípad rotačného invertovaného kyvadla.
Modelovanie a identifikácia daného mechatronického systému, návrh prediktívneho riadenia na báze zloženého riadiaceho zákona s garanciou stability a schopnosťou zohľadniť zadané obmedzenia.
Návrh a technické riešenie laboratórneho fyzikálneho modelu "rotačné invertované kyvadlo/pendubot". Návrh algoritmov pre vyšvihnutie kyvadla.
Technická a programová realizácia navrhnutých riešení v prostredí Matlab/Simulink, simulačné overenie a overenie v reálnom čase.
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2013Ing. Pavol Seman
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu