Sep 28, 2020   10:33 a.m. Václav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Nemčok – FEEIT B-AUE den [term 5, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra elektrotechnológie
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Martin Nemčok
Študijný program:
Automobilová elektronika
Študijný odbor:
5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:
FEI-5386-12022
ID študenta:
12022
Vedúci práce:
Ing. Michal Ružinský, PhD.
Miesto vypracovania:
FEI STU - KETG
 
 
Názov práce:Elektronika v solárnom automobile
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Úvod do problematiky
2. Akumulátory solárnych elektrických vozidiel
3. Elektrické systémy solárneho vozidla
4. Elektrické podsystémy solárneho vozidla
 
 
Rozsah práce:
40
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2009Ing. Martin Nemčok
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu