26. 8. 2019  2:55 Samuel
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Mgr. Katarzyna Joanna Wrzosek, PhD. – FCHPT D-MEIN den [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Katarzyna Wrzosek
Študijný program:medicínske inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.25. biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-10872-40205
ID študenta:40205
Vedúci práce:doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.
  
Názov práce:Rovnováha a kinetika viazania imunoglobulínu G a prímesových proteínov na chromatografických adsorbentoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2011Mgr. Katarzyna Wrzosek
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
garant študijného programu