Jul 20, 2019   0:58 a.m. Iľja
Academic information system

Final thesis assignment form – akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD. – FA D-DIZN ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dizajnu
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:akad. mal. Vladimír Petrík
Študijný program:dizajn
Študijný odbor:2.2.6. dizajn
Evidenčné číslo:FA-10807-5231
ID študenta:5231
Vedúci práce:doc. akad. soch. Peter Paliatka
  
Názov práce:Sémantika farby v dizajne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:10. 10. 2012akad. mal. Vladimír Petrík
riešiteľ
 
 
 
 
doc. akad. soch. Peter Paliatka
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
garant študijného programu