6. 8. 2020  0:38 Jozefína
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Mitter – SvF D-TS4 ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Peter Mitter
Študijný program:
technológia stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-10931-24296
ID študenta:
24296
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
 
 
Názov práce:Tlak čerstvého betónu na stenu debnenia
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Aktualizovať metodiku na výpočet tlaku ČB na stenu debnenia, zohľadňujúcu rozhodujúce faktory vplyvu.
Určiť koreláciu medzi priebehom tuhnutia betónovej zmesi a výsledný tlakom čerstvého betónu na stenu vertikálneho debnenia.
 
 
Dátum zadania:
01. 10. 2007
 
 
Dátum odovzdania:
31. 08. 2012Ing. Peter Mitter
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu