21. 9. 2019  1:06 Matúš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Mitter – SvF D-TS4 ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Peter Mitter
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-10931-24296
ID študenta:24296
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
  
Názov práce:Tlak čerstvého betónu na stenu debnenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Aktualizovať metodiku na výpočet tlaku ČB na stenu debnenia, zohľadňujúcu rozhodujúce faktory vplyvu.
Určiť koreláciu medzi priebehom tuhnutia betónovej zmesi a výsledný tlakom čerstvého betónu na stenu vertikálneho debnenia.
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2012Ing. Peter Mitter
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu