Oct 21, 2020   6:40 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Tibor Varga, PhD. – FAD D-oARCH ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. arch. Tibor Varga
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
FAD-3334-337
ID študenta:337
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Rudolf Šutovský, PhD.
 
 
Názov práce:
Drevo ako výrazový prostriedok súčasnej architektúry
(Použitie v exteriéri)
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
01. 10. 2003
 
 
Dátum odovzdania:
08. 03. 2010Ing. arch. Tibor Varga
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
vedúci pracoviska