21. 10. 2020  7:22 Uršuľa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Tibor Varga, PhD. – FAD D-oARCH ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. arch. Tibor Varga
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
FAD-3334-337
ID študenta:337
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Rudolf Šutovský, PhD.
 
 
Názov práce:Drevo ako výrazový prostriedok súčasnej architektúry
(Použitie v exteriéri)
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:
01. 10. 2003
 
 
Dátum odovzdania:08. 03. 2010Ing. arch. Tibor Varga
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
vedúci pracoviska