20. 10. 2019  11:07 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – RNDr. Katarína Mészárosová, PhD. – FA D-oURB ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:RNDr. Katarína Mészárosová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FA-3342-784
ID študenta:784
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
  
Názov práce:Fraktály v krajinnej štruktúre
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2003
  
Dátum odovzdania:16. 02. 2010RNDr. Katarína Mészárosová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska