21. 1. 2020  1:39 Vincent
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. – FA D-OAD ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. arch. Katarína Vošková
Študijný program:obnova architektonického dedičstva
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-10813-38058
ID študenta:38058
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia:Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
  
Názov práce:Proces transformácie pamiatky počas pamiatkovej obnovy-
zámery versus realizácia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2011Ing. arch. Katarína Vošková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu